Adatkezelés
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet mint a www.filmhiradokonline.hu honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált nézőit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/E., képviseli: Lovas Lajos Főigazgató, e-mail: info@mandarchiv.hu, telefonszám: +36 1 394 1322) (továbbiakban: Adatkezelő).

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer adatai, továbbá a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.
Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szolgáltatásokat csak korlátozottan veheti igénybe.
Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki:
a) A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.
b) Az egyes filmhíradókhoz történő hozzászólások írását, valamint a címkék elhelyezését az Adatkezelő regisztrációhoz köti.
A regisztráció során kötelező megadni felhasználói nevet (azaz választott nevet), vezetéknevet, keresztnevet, valamint e-mail címet és jelszót. A kötelezően megadandó személyes adatok közül a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során valamennyi felhasználó számára megismerhetővé válhat a felhasználói név (választott név) és amennyiben a felhasználó hozzászólásokat ír, úgy a felhasználó hozzászólása is.
A honlap használatával, a regisztráció kitöltésével a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje.
A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
A honlapon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelése a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti.
A regisztráció során megadott személyes adatok törlését a felhasználó bármikor kérheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd Felhasználási feltételek).

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok közül a felhasználói név (választott név) és a hozzászólás nyilvános. Nyilvánosak továbbá a címkék, amelyeket a regisztrált felhasználó létrehoz (nézői címkék). A nyilvános adatokhoz bármely honlapra látogató személy hozzáfér.
Személyes adatokat – a munkatársakon kívül – az Adatkezelő harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó által megadott vezetéknév, keresztnév és a jelszó.
A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésére az Adatkezelő reprodukálja, illetve módosítja azt. Amennyiben jelszóval kapcsolatos kérése vagy kérdése van, kérjük, írjon e-mailt a filmhiradok@mandarchiv.hu e-mail címre.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az Adatkezelő levelezési címén, illetve az filmhiradok@mandarchiv.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adataik helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve a filmhiradok@mandarchiv.hu e-mail címén.
Tekintettel arra, hogy a címkék felhasználókhoz nem kötöttek, a felhasználók a címkék törlését nem kérhetik. Az e-mailben kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől számítva, legkésőbb 3 munkanapon belül sor kerül.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a DoclerWeb Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
Amennyiben a személyes adatok védelmére vonatkozóan további kérdése van, kérjük, juttassa el az filmhiradok@mandarchiv.hu e-mail címre.

9. Tájékoztatás a hozzászólásokra , a címkék elhelyzésére vonatkozóan

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön leírt véleménye, kommentje személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák stb.) A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közzétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Adatkezelő az egyes filmhíradókhoz, illetve filmhírekhez fűzött hozzászólást nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

10. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály teszi kötelezővé a módosítást. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő a módosítás előtt tizenöt nappal közzéteszi honlapján.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2009. november 5. napjától hatályos.

Címkék