1949. december
Magyar Filmhíradó53.
Sztálin 70. születésnapjának ünnepe Magyarországon 7646 megtekintés, 0 hozzászólás, 12 megosztás
Több filmhír ebből a híradóból:
1

Adatlap

Inzertszöveg: A nagy Sztálin 70. születésnapjának ünnepe [Purczell Miklós, Kerti Lajos, Török Vidor, Farkas Kálmán, Barcs Sándor, Czóbel Anna, Forgács Ottó, Vancsa Lajos, Megyer Tibor, Hildebrand István, Illés György]
Elhangzó szöveg: 1949. december 21-e, a nagy Sztálin 70. születésnapja, dolgozó népünk egyik legnagyobb örömünnepe a felszabadulás óta. A történelmi jelentőségű születésnap méltó megünneplésére az egész ország felkészült. Budapest törvényhatósága díszülésen ünnepli a magyar nép nagy barátjának, fővárosunk megmentőjének születésnapját. Pongrácz Kálmán polgármester bejelenti: [Pongrácz Kálmán]: "Budapest főváros dolgozó lakossága mérhetetlen hálával emlékszik meg Sztálin generalisszimusz 70-ik születésnapján mindarról, amit a Szovjetunió lángeszű vezetője a mi fővárosunkért tett. Ezért a főváros díszközgyűlése elhatározza, hogy Budapest legszebb útját, az Andrássy utat Joszif Visszarionovics Sztálin generalisszimuszról, a Szovjetunió minisztertanácsának elnökéről, az egész haladó és békére törekvő emberiség lángeszű vezetőjéről Sztálin útnak nevezze el." /vastaps, "Éljen Sztálin!"/ Nagybudapest közönsége ezenkívül szobrot és emlékművet állíttat Sztálin generalisszimusz tiszteletére. A Sztálin vezette Szovjetunió nagylelkű támogatásának újabb jele a szovjet trolibuszok üzembe helyezése december 21-én. 70-es számot viselnek a kocsik, emlékül Sztálin 70. születésnapjára. Épülő-szépülő fővárosunk újabb dísze, büszkesége a Szovjetuniótól kapott trolibusz. Új város, új ország épül mindenfelé. Mindezt Sztálinnak, népünk nagy barátjának köszönhetjük. A Nemzeti Múzeum kiállítási termeiben a nagy Sztálin harcos életének bemutatásával jutottak közelebb dolgozóink a sztálini eszme megismeréséhez, a sztálini példa követéséhez. Tanulni, megint csak tanulni, elsajátítani a leninizmust. Ez Sztálin tanítása a fiatalsághoz és a mi fiaink megértik a bölcs tanítást. A felnőttek ezreivel együtt szorgalmasan látogatták az emberi haladás vezetőjének életéből rendezett kiállítást. Ifjúságából, harcaiból a látogatók erőt merítenek boldog, szociálista (sic!) jövőjük megvalósításához. A boldog és művelt szovjet ifjúság példája nyomán, a Komszomol útján halad előre a mi ifjúságunk is. Ezt Sztálinnak köszönhetik, és a mi fiataljaink erről sohasem feledkeznek meg. Követik a Sztálin nevelte ifjúság példáját, ezt ígérik születésnapi ajándékul, erről szólnak a vendégkönyv bejegyzései. A születésnapra ünnepi díszbe öltözött az ország és a főváros. Dolgozóink Sztálin iránti szeretete fejeződik ki gyáraink és házaink homlokzatának gyönyörű díszítésében. De mindennél több az a forradalmi lendület, az az odaadó szeretet, melyet dolgozóink a termelésben értek el a proletariátus lánglelkű vezérének, Sztálinnak 70. születésnapjára. Munkásosztályunk a szociálizmus (sic!) sztálini zászlaja alatt döntő rohamra indult a termelés frontján. Már jókor reggel munkába siető, öntudatos arcok elárulják, hogy ez a nap különb minden eddiginél. A Ganz Villanygyárban vagyunk. Innen indult el az országos felhívás Sztálin születésnapjának munkával való megünneplésére. Az előre elkészített nyersanyaghalmaz azt mutatja, hogy a Ganz Villanygyáriak a műszak versenyében minden eddigit felülmúló teljesítményt kivannak elérni. Ezzel fejezik ki a hálát és ragaszkodást a béke táborának nagy vezére iránt. Ezért dolgozik örömmel Gimpl János esztergályos is, aki minőségi termelését 80%-ról 190%-ra emelte. A Sztálin iránti szeretet növeli meg Molnár Zoltán esztergályos termelését is. 100%-ról, közel 1200%-ra emelte normáját. A nemes versenyből nem maradnak ki a nők sem. Klatyil Ferencné 246%-ról 470%-ra emelete normateljesítményét. Grimpl János egyszerre öt gépen dolgozik. A teljesítmény felfokozásával, a többgépes munkával, a szovjet sztahanovisták példájának követésével ünneplik munkásaink a nemzetközi proletariátus bölcs tanítójának születésnapját. A csepeli WM gyárban új szerszámgépek jelzik a munkásosztály alkotó erejét, hozzájárulását a szociálizmus (sic!) felépítéséhez. Különösen az ifjúmunkások emelkednek ki teljesítményükkel. A csepeli ifjak az ország valamennyi üzemének ifjúmunkását versenybe hívták a sztálini műszak idejére. A Mariján brigád a munka jó megszervezésével, a brigádvezető állandó segítségével 413%-os átlagteljesítményt ért el. A csepeli WM gyár sztahanovistái közül Knechtl Nándor esztergályos 3052%-os teljesítménnyel vezetett. A műszak nemes versengésében Binjek József azonban megelőzte 3120%-os átlaggal. A felnőtt munkások példáját követik az ifjúmunkások. Mácsai Ferenc 1215%-os teljesítménnyel fejezte ki Sztálin iránti forró szeretetét, lelkesedését. A tömegméretűvé vált sztálini felajánlási verseny minden eddiginél nagyobb termelékenységet eredményezett. A sztálini műszak során a WM gyárban kétszer annyi motorkerékpárt termeltek, mint egyébkor. Könnyűipari üzemeink közül a KISTEXT-ben is az előre elkészített hengerek, a csomóba gyűjtött orsók tömege jelzi a sztálini műszak előkészületeit, a munka jó megszervezését. A Sztálin tiszteletére felajánlott műszakban az asszonyok és lányok méltó versenyre keltek a férfiakkal. Sztálin adott jogot és egyenlőséget a nőknek. Most a műszak idején az eddigieket túlszárnyaló teljesítményekkel bizonyítják be, hogy méltóak a sztálini ajándékra. Mindössze két hónapja alakult a Duna Cipőgyár. A Wolfner bárók idejében évtizedekig dolgoztak egészségtelen műhelyekben. Ma tágas, világos termekben futószalag rendszerű gépek mellett folyik a cipőgyártás. A gyár dolgozói a munka fokozott termelékenységével köszönik meg az iparfejlesztés sztálini útmutatását. 670 pár cipő elkészítését vállalták egy műszakban, de a munka jó megszervezésével 1025 pár cipőt készítettek. Ez a legnagyobb teljesítmény, amit eddig a magyar cipőiparban elértek. Tudósaink is segítségére siettek a sztálini műszak termelőmunkájának fokozására. Gillemot László, Kossuth-díjas műegyetemi professzorunk december 21-re 100 tonnás szakítógép tervezését és elkészítését vállalata. Ezzel járult hozzá népgazdaságunk, ötéves tervünk szociálista (sic!) iparának megteremtéséhez. A Győri Vagongyárban is lázas igyekezettel zajlik a sztálini műszak munkája. Iparunkban a sztálini műszak során, Sztálin születésnapjának ünneplésére egymás után születnek a kiemelkedő forradalmi teljesítmények. Horváth Ede ifjúmunkás esztergályos 4500 %-os eredményt ért el. Eredményét a szovjet sztahanovisták gyorsvágási módszerének köszönheti. Jakab Sándor két gépen dolgozik. Az üzem mérnöke kiszámítja, hogy a műszak első két órájában 3900%-ot ért el. És ez így megy üzemről üzemre, munkásról munkásra. Munkásosztályunk Sztálin 70. születésnapjának tiszteletére hatalmas frontáttörést hajtott végre a termelékenység területén. Baranyai András esztergályos 3750%-os teljesítményt ért el. Nyitrai Jenő fúrós ésszerűsítésének köszönheti, hogy a sztálini műszak során teljesítményét 3786%-ra fokozta. Munkásaink megértették: iparunk, elsősorban nehéziparunk fejlesztésével járulnak hozzá ötéves tervünk megvalósításához, a szociálizmus (sic!) alapjainak lerakásához. Ezzel a mindent elsöprő termelési fölénnyel ünnepeljük a legméltóbban a nemzetközi munkásosztály vezérének, Sztálin elvtársnak 70. születésnapját. December 21-én este Népköztársaságunk Minisztertanácsa és a Magyar-Szovjet Társaság az Operaházban rendezett díszelőadást Sztálin generalisszimusz tiszteletére. Az ünnepi beszedet Gerő Ernő államminiszter mondta. [Gerő Ernő]: "A Sztálin vezette Szovjetunióhoz való viszony nemcsak minden kommunista, minden szocialista, minden igaz demokrata próbaköve, hanem egyben próbaköve annak is, hogy ki melyik táborhoz tartozik. Aki a Szovjetunió, aki Sztálin oldalán áll, az a humanizmus, a haladás, a béke, oldalán áll. Aki pedig a túlsó oldalon foglal helyet, az akarva vagy akaratlanul az embertelen, gonosz háborús gyújtogatók szekértolója, a népelnyomó imperialisták szolgája, a béke és az emberiség ellensége. Az egész haladó emberiséggel együtt ünnepel a mi országunk, a mi népünk is. /taps/ Népünk hálás Sztalinnak (sic!), mert az ő erős keze adta vissza nemzeti függetlenségünket. Lehetővé tette, hogy burzsoá nemzetből a magyar munkásosztály által vezetett szocialista nemzetté fejlődjünk." /vastaps, "Éljen Sztálin!"/ A műsor befejező száma: Alekszandrov Sztálin-kantátája. Oszipov vezényletével a zenekar és az egyesített kórus adja elő. Ifjúságunk fáklyás felvonulást rendez a magyar fiatalság és az egész világ haladó ifjúsága nagy barátjának és bölcs tanítójának tiszteletére. Sztálin nevével, Sztálint éltetve vonulnak végig a Sztálin úton a Hősök terére. Lobognak a kézben a fáklyák, de még jobban lobog a szívekben a szeretet a Szovjetunió, a béke tábora, a nagy Sztálin iránt. Az ő lángelméje mutatja a jobb jövő, a népek szabadsága, a világ békéje felé vezető utat. Este a Gellért-hegy ormán néphadseregünk tűzijátékkal köszönti a nagy napot. Sztálin életének nagy tettekben gazdag hét évtizede világítótorony. Mutatja az utat az emberiség boldogabb jövője felé. Sztálin lángra lobbantja és a kommunizmus felé lendíti az emberi szíveket.
Kivonatos leírás: Budapest panorámaképe a Várból (előtérben a Duna és a Lánchíd). A budapesti Városháza ülésterme Sztálin és Rákosi arcképével. A hallgatóság körében Szakasits, Dobi, Farkas, Gerő és Kádár egymás mellett. Pongrácz Kálmán beszéde a szónoki emelvényről (élő), jegyzetelő írnokok, fényképeket készítő fotóriporter. Andrássy út –Nagykörút kereszteződés, autó- és gyalogosforgalom. Utcatábla lecserélése (Andrássy út helyett Sztálin út tábla kihelyezése a Nádor Gyógyszertár feletti falrészen, az eseményt figyelő polgárok). Kőbányai autóbuszgarázs Sztálin arcképével. Sztálin arcképével díszített MTB-82-es szovjet trolibuszok hajtanak ki a garázsból. A 70-es járat a budapesti forgalomban, az egyik busz sofőrnője. "Sztálin 70" neonfény-reklám egy épületen. Látogató felnőttek és úttörő gyerekek a Nemzeti Múzeum Sztálin-kiállításán (festmények, fényképek: Sztálin, Rákosi búzakalásszal) gyerekek írnak a tárlat vendégkönyvébe. Plakátok, orosz épületeket idéző makettek, Sztálin-portrék budapesti házak, gyárak homlokzatán. Ganz Villamossági Gyár főbejárata, munkások a blokkolóóránál. Felirat: "A Párttal minden akadályt legyőzünk és a terveket valóra váltjuk!" Sztálin arcképével és Rákosi-címerrel díszített csarnok. Forgácsoló-műhely, munkások, munkásnők gépek mellett, munka közben. A csepeli WM Acél- és Fémművek Nemzeti Vállalat (korábban: Weiss Manfréd Acél- és Fémművek) főbejárata Sztálin arcképével, "Sztálin nevével a termelés fokozásáért!" felirattal. Új gépeket beüzemelő munkások. Kézi szerszámokkal dolgozó lakatosok, gépelemeket megmunkáló esztergályosok, állványos fúrógéppel dolgozó munkásnő. Elkészült Csepel D-125-ös motorkerékpárok. KISTEXT gyárépületének feldíszített homlokzata, Sztálin-műszak a gyárban, dolgozó szövőnők, a legjobb százalékokat elért nők neveit feltüntető táblával a csarnokban körbejáró férfi. A Duna Cipőgyár (egykori Wolfner Gyár) főbejárata, épületei. Szalagrendszerben, Singer varrógépekkel dolgozó varrónők. Talpvarrás, szegecselés, felsőrészkészítés célgépekkel, dolgozó élmunkások, kész cipők meózása, dobozolása. A budapesti Műszaki Egyetem homlokzata vörös csillaggal, Sztálin mellképével és az "Éljen Sztálin elvtárs" felirattal. Gillemot László gépészmérnök és munkatársai vizsgálatok közben. Győri Vagongyár (csarnokok, dolgozó marósok, esztergályosok, fúrósok). Az 1949. dec. 21-i, az Operaházban megrendezett ünnepi est műsorfüzete. Színpadi tribün a kormány tagjaival, háttérben Sztálin egészalakos képével és Lenin mellszobrával. Gerő Ernő beszéde (élő), mellette látható: Kovács István MDP-titkár, Ratkó, Kállai, Marosán, Farkas, Szakasits, Dobi, Rónai, Kádár. A páholyban Szmirnov szovjet nagykövetségi tanácsos és kísérete. Sztálint éltető, állva tapsoló egybegyűltek. Vegyeskar és zenekar a színpadon (Alexandrov: Sztálin kantáta, élő, részlet, Oszipov nem a karmester, de a műsorban fellépett még az Oszipov együttes!). Díszlet: Sztálin-profil érmen koszorúval keretezve, fénysugarak áradnak belőle. Éjszakai fáklyás felvonulás a Hősök terére. Sztálin-portré vörös csillagban, díszítés a Műcsarnok épületén. Beszédek, éneklő tömeg. Fényfelirat: "Éljen Sztálin!" és ötágú csillagban 70-es szám a Gellért-hegy tetején. Tűzijáték.
Kapcsolódó témák: -
Szakmai címkék: -
Kapcsolódó helyek: -
Személyek: -
Nyelv:magyar
Kiadó:MHDF
Azonosító:mfh-1949-53-01

Címkék

-

Hozzászólások

Ehhez a filmhírhez még nem érkezett hozzászólás.
Új hozzászólás (1000/0 karakter)
Ha a filmhírrel kapcsolatban szeretné közzétenni véleményét, kérjük,
regisztráljon, vagy lépjen be az oldalra.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem