1950. április
Magyar Filmhíradó15.
Több filmhír ebből a híradóból:
1

Adatlap

Inzertszöveg: 1950 április 4.
Elhangzó szöveg: Vörös és nemzeti színbe öltözött utcák, házak, terek, lobogó zászlóerdők, millió és millió szív lelkes dobbanása hirdeti: április 4-e, Magyarország legnagyobb nemzeti ünnepe, a magyar felszabadulás, a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság napja. A Szabadságharcos Szövetség csillagtúrájának motorosai megérkeznek végcéljukhoz, a vecsési emlékműhöz, hogy leróják kegyeletüket a hősi halált halt szovjet párlámenterek (sic!) sírjánál, akik a sztálini emberség nevében a kíméletet, az ostromtól való menekülés lehetőségét hozták sokat szenvedett fővárosunknak. A fasiszta bitangok orvul meggyilkolták őket. De kiontott véretek nem hullott hiába! Az ügy, melyért harcoltatok, a zászló melyet hordoztatok, hősi munkára, elszánt harcra lelkesít bennünket. Amikor szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs a Gellért-hegyi Szabadság-szobor elé lép, egy emberként áll mögötte egész dolgozó népünk, hogy az ő szavaival mondja el ismét: a hálás magyar nemzet soha nem felejti el, hogy szörnyű elesettségében, a fasiszta barbárok kiverése után a Szovjetunió és a nagy Sztálin segítő keze állított talpra. A Szovjetunió baráti szeretetét érezzük abban a pillanatban is, mikor Szuszlov elvtárs elhelyezi a szobor talapzatán a szovjet kormányküldöttség koszorúját. Eljöttek a népi demokráciák küldöttei, a 400 milliós kínai nép, hogy a proletár nemzetköziség szellemében együtt ünnepeljék velünk felszabadulásunk ötödik évfordulóját. A Szabadság téri hálaszobor leleplezésekor a hűség és hála szavaival fordul egész dolgozó népünk felszabadítónk, a nagy Sztálin felé. Köszönjük Sztálin elvtárs, nemzetünk felszabadítását. Köszönjük szabadságunkat, derűs, munkás életünket, ragyogó szocialista jövőnket! Április 4-én már a reggeli órákban felsorakoztak néphadseregünk díszszázadai a Hősök terén. Farkas Mihály elvtárs, honvédelmi miniszter köszönti a felsorakozott csapatokat. [Farkas Mihály]: „Jó reggelt bajtársak!" [katonák]: "Erőt, egészséget!" [Farkas Mihály]: "Üdvözöllek beneteket (sic!) hazánk felszabadulásának ötödik évfordulóján!" [katonák]: "Hajrá ...Hajrá…Hajrᅔ A díszszemlét tüzérségünk sortüze nyitja meg. Az április 4-i felvonulás nemcsak harcos seregszemle, de számadás is. Számadás arról, hogy élni tudunk a szabadsággal, arról, hogy mit végeztünk 5 év alatt, arról, hogy szilárd az elhatározásunk az elért eredmények megvédésére és továbbfejlesztésére. A szabadságharc és a Tanácsköztársaság sok csatát és győzelmet látott hadilobogóit viszik a menet élén. Ezen a helyen egykor csillogó kócsagtollak és díszmagyarok parádéztak. Ma néphadseregünk ifjú katonái menetelnek itt. A hadsereg tisztikarában a régi világ léha és naplopó semmittevőinek helyét végérvényesen elfoglalták a munkások, parasztok fiai, a dolgozó nép igazi képviselői. 1848 és 1919 méltó utódokra talált ezekben a fiatalokban. Nemrég még a gyárak géptermeiben vagy a falun, a termelés arcvonalán dolgoztak. De a Párt hívó szavára fegyverre cserélték fel a munkaeszközt, egyenruhára a munkaruhát, hogy megőrizzék a Szovjetuniótól kapott szabadságot. A világ békefrontjának magyar arcvonala csak úgy válhat erős bástyává, ha védelmezői fegyelmezett, öntudatos, a népért minden áldozatra kész harcosok lesznek. Ezek a katonák tudják ezt. Tanultak felszabadítónk, a dicső szovjet hadsereg példájából. A harci tudomány elsajátításában, a mindennapos kiképzésben is lelkesíti őket Mátrószov, Zójá, a legendás Ifjú Gárda és a szovjet haza sokezer névtelen hősének nagyszerű példája. Az idegen zsoldban álló magyar honvédségnek felszerelése mindig korszerűtlen volt. Ma a legkorszerűbb gépkocsik és páncélosok hernyótalpa alatt dübörög a föld. A főváros és az ország dolgozói megbizonyosodhattak arról, hogy nyugodtan folyhat a termelés, a tanulás, néphadseregünk vigyáz és őrt áll a békés építőmunka felett. A katonai felvonulás után kezdődött meg a dolgozók legjobbjainak, az ünneplő magyar népnek harcos seregszemléje. A Rákosi Mátyás Vas és Fémművek dolgozói a termelés emelése mellett most fegyelmezett, lelkes hangulatú felvonulásukkal bizonyították: méltók arra, hogy üzemük dolgozó népünk, nagy vezérének nevét viselje. Nyomukban a nagyüzemek, tömegszervezetek, asszonyok és ifjak csoportjainak végeláthatatlan sora. Soha még ilyen ünnepe nem volt a magyar népnek. A felvonult dolgozók külön megtiszteltetésnek tartják, hogy sokezer társuk harcos üdvözletét ők tolmácsolhatják. Az emelvényen Rákosi elvtárs és a kormány vezetői gyönyörködnek a vidám felvonulásban. Köztük vannak a külföldi vendégek, a Szovjetunió és a népi demokráciák küldöttei, élükön Vorosilov, Szuszlov és Szviridov elvtársakkal. Vorosilov elvtársat jól ismeri a magyar nép. Még akkor szívébe zárta, mikor a felszabadulás után a legnehezebb időkben sietett segítségüknkre. Most eljött újra, hogy elmondja: a Szovjetunió továbbra is nagy igyekezettel fogja segíteni a magyar nép boldogulását, előrehaladását. Úttörőink vidám énekszóval köszöntik nagy tanítójukat, Rákosi elvtársat. Tudják valamennyien: a gondtalan életet köszönhetik neki. Tudják, hogy a vörös nyakkendőt meg kell érdemelni, mert a vörös szín kötelez és emlékeztet arra, hogy sok vér folyt szabadságukért. Délfelé közeledik az idő, de Nagy-Budapest dolgozóinak felvonulása még egyre tart. Örömtől, lelkesedéstől sugárzanak az arcok. Tisztesség és megbecsülés ezen a felvonuláson részt venni. A nemzet legnagyobb ünnepén részt vett sokezer dolgozó, élmunkás és sztáhánovista (sic!), kemény elhatározással fogadja meg: a termelés fokozásával, hatalmas eredmények elérésével az új munkaversenyben bebizonyítja, hogy méltó az ajándékba kapott szabadságra, tud vele bánni és kész azt meg is védeni. Vasöntők, marók, kőművesek, dolgozó parasztok és az értelmiség legjobbjai mutatták meg: felkészültek rá, hogy a párt zászlaja alatt új csatákra, új győzelmekre induljanak. Erről adott számot Nagy-Budapest dolgozó népének felvonulása, hazánk felszabadulásának ötödik évfordulóján. Még alig ért véget a nagy felvonulás, mikor a Városligetben már kezdetét vette a sokféle nagyszerű sportfoglalkozás. Az ökölvívóknak sok nézőjük akadt. Kiváló eredményekről számolhatnak be az ifjúmunkás sportolók. Vígan száll a labda a liget öreg fái alatt. A sportoló fiatalok fáradtságot nem ismerve egyre csak dobják tovább. Az átlétika (sic!) hívei sem unatkoznak. A magasugró állvány 1 m 60 cm-t mutat, a többség mégis könnyen átugorja. A mutatványos téren is pezseg az élet. A honvéd bajtárs megmagyarázza, hogyan kell a fegyverrel célozni. A szakszerű oktatás, íme, eredménnyel jár. Óriási tömeg gyűlt össze a színpadoknál. Ez a kultúra már a népé! A hallgatók érzik és tudják, hogy ezt is április 4-nek köszönhetik. Mikor besötétedik, fények gyúlnak az éjszakában. Világító jelszavak és hatalmas, ötágú csillagok hirdetik messze, hogy a szocializmust építő magyar nép szabadságát és felszabadítóját ünnepli. A Gellért-hegyi Szabadság-szobor mögött piros tüzek gomolyognak, és ezernyi színpompás rakéta hirdeti a nap boldogságát, az ünnep örömét, s jelképezi a nép szívében a szabadságért és békéért kiolthatatlanul lobogó lángot. A nagy nap végén, április 4-e éjszakáján is hozzátok száll hálánk, szovjet elvtársak! Köszönjük nektek új életünket, szabadságunkat! Köszönjük április 4-ét!
Kivonatos leírás: Gellért-hegy, Szabadság-szobor. Budapest látképe a Gellért-hegyről, előtérben a Lánchíddal. Nyüzsgő budapesti belváros (Körút és Rákóczi út kereszteződése villamos- és gyalogosforgalommal, szovjet és Rákosi-címeres magyar zászlókkal). Motoros csillagtúrázók a Vecsés határában lévő Steinmetz kapitány szobránál (koszorúzás, katonai díszszázad és díszőrség). A Gellért-hegyi Szabadság-szobor totálképe, Rákosi Mátyás és Gerő Ernő, majd Szuszlov és küldöttsége megkoszorúzza az emlékművet (díszőrség, filmoperatőrök, az emlékmű közelképei, tisztelgő kínai és más külföldi delegációk, magyar politikusok, pl. Vas Zoltán). Szabadság tér, ’A nagy Sztálinnak a hálás magyar nép 1949’ (Hála) c. szoborcsoport (Kisfaludy Strobl Zsigmond alkotása) leleplezése április 2-án (talapzatán felirat és Rákosi címer; tisztelgő katonák, politikusok, Szmirnov szovjet nagykövetségi tanácsos). Katonai díszszemle a Hősök terén, Farkas Mihály honvédelmi miniszter érkezik nyitott ZIS 110-es személyautóban állva, tisztelegve és köszönti a felsorakozott katonákat (szárazföldi alakulatok, matrózok, fotót készítő katonatiszt). A Műcsarnok főbejáratán transzparens: „Éljenek a béke, a nemzeti függetlenség a szocializmus élharcosai a testvéri kommunista pártok!”Tüzérségi sortűz. A zászlókkal és külföldi politikai vezetők arcképeivel díszített tribün előtt felvonuló különböző alakulatok (dobosok, katonák honvédzászlókkal, pl. Rákosi címeres honvédzászló, tengerészek, lovasság, repülősök, motoros alakulatok, harckocsizók. A tribün közepén tapsoló Rákosi Mátyás, mellette Vorosilov és Szuszlov. Pillanatképek a dísztribün közönségéről, a felvonulást figyelő civil lakosságról (pl. tisztelgő kisfiú „repülő” feliratú szalagos sapkában), katonákról (pl. sorfalat álló, tölgylevelekkel díszített rohamsisakos katona). Háttérben a Millenniumi emlékmű részlete. A díszszemle után a dolgozók és a fiatalok felvonulása, elől a Rákosi Mátyás Vas és Fémművek munkásai Rákosi és Sztálin arcképével. Ökölbe szorított kézzel köszönő, integető, kalapot emelő emberek, akiknek a tribün közönsége visszainteget, látható Farkas Mihály is. Ápolónők csoportja a felvonulók között „Örök hála Sztalinnak!” feliratú transzparenssel. Úttörők felvonulása a Szabadság-szobor kicsinyített másával. A tribün Lenin, Rákosi és Sztálin arcképével. Az MNDSZ felvonulása, integető népviseletbe öltözött asszonyok. A Szabad Ifjúság feliratú installáció. Kordékon tolt Lenin-, Sztálin- és Rákosi-arckép. Repülőmodellezők, majd pilóták felvonulása. Délután a Városligetben (ökölvívók, birkózók, cselgáncsozók, kosárlabdázók, magasugrók versenye; hajóhintázás, kötött kerékpár, céllövölde. Néptánc előadások, a színpadon dobos és harsonás (a színpad hátterében Rákosi-címer, Szabadság-szobor festmény és feliratok: „Éljen és viruljon a szovjet és magyar nép örök barátsága!” „Éljen győzelmeink szervezője, motorja, a Magyar Dolgozók Pártja! Éljen szeretett vezérünk, Rákosi Mátyás!”). Neon ötágú csillag és ünnepi feliratok a kivilágított Gellért-hegyen: „Sztálin nevével épül a világ”, „Éljen a felszabadító hős szovjet hadsereg!” Tűzijáték a Szabadság-szobor sziluettjével.
Kapcsolódó témák: -
Szakmai címkék: -
Kapcsolódó helyek: -
Személyek: -
Nyelv:magyar
Kiadó:
Azonosító:mvh-50-15-01

Címkék

-

Hozzászólások

Ehhez a filmhírhez még nem érkezett hozzászólás.
Új hozzászólás (1000/0 karakter)
Ha a filmhírrel kapcsolatban szeretné közzétenni véleményét, kérjük,
regisztráljon, vagy lépjen be az oldalra.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem