1950. június
Magyar Filmhíradó25.
A Dolgozó Ifjúsági Szövetség alakuló kongresszusa 757 megtekintés, 0 hozzászólás, 0 megosztás
Több filmhír ebből a híradóból:

Adatlap

Inzertszöveg:
Elhangzó szöveg: A Ferihegyi repülőtéren ifjúságunk határtalan örömujjongással fogadja a párt ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusára érkező Komszomol-küldötteket. Szűcs Lajos, az ifjúsági szövetség elnöke üdvözli a vendégeket. A küldöttség vezetője, Zinaida Pjodorova elvtársnő a Komszomol központi bizottságának titkára. Tagjai: Poznyak és Rumjancev elvtársak. Fiatalságunk ujjongó lelkesedéséből a hála és öröm sugárzik a Komszomol és a szovjet ifjúság tanítója, a nagy Sztálin iránt. Ezzel a nappal új szakasza kezdődik ifjúságunk életének. Megalakul a Komszomolhoz hasonló szervezete, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége. A kongresszust megelőzően a Munkásmozgalmi Intézetben Réti László nyitja meg azt a kiállítást, mely beállítja a kommunisták harcát az ifjúság szabadságáért és boldog életéért. A Korvin-csoport tagjai ezelőtt 30 évvel az imperializmus és a jobboldali szociáldemokraták ellen, a tartós békéért küzdöttek. A Tanácsköztársaság bukása után Gerő Ernő és Andics Erzsébet elvtársak a Kommunista Ifjúmunkások Szövetségének szervezésével folytatták harcukat a marxizmus-leninizmus szellemében az ifjúságért. A fasizmus idején ifjúságunk legjobbjai, élükön Ságvári Endrével, hősiesen feláldozták életüket azért a boldog jövőért, amelyet a Szovjetunió felszabadító harca, a párt irányítása ma teremt a fiatalság számára. Ezeknek a történelmi hagyományoknak lesz hazaszeretetben és hősi önfeláldozásban harcos folytatója a Dolgozó Ifjúság Szövetsége. Az operaházi megnyitó díszelőadáson Szűcs Lajos üdvözli a béke és az épülő szocializmus ifjú harcosainak kongresszusát. "Az ifjúság százezrei lelkes munkával készültek a béke és az épülő szocializmus ifjú harcosainak kongresszusára. Új szövetségünk létrehozása lelkesítette dolgozó ifjúságunk legszélesebb tömegeit a kongresszusra való felkészülésben, s nagy pártunk vezetésével ez a feladat adott új és új erőt a termelőmunkában, a tanulásban elért győzelmek." Bert Williams a Demokratikus Ifjúsági Világszövetségbe tömörült 60 millió fiatal békeharcos üdvözletét tolmácsolja. Zinaida Fjodorova a világ haladó ifjúsága példaképének, a hős lenini Komszomolnak forró üdvözletét adja át. A Komszomol nevében Lenin és Sztálin elvtársak képével díszített vörös bársonyzászlót ajándékoz az Ifjúsági Szövetségnek. Legyen ez a zászló jelképe annak, hogy a magyar és szovjet ifjúságot összekapcsolja Marx, Engels, Lenin, Sztálin nagy eszméje. A MÉMOSZ székház kultúrtermében tartották a kongresszus tanácskozásait. Ifjúságunk feladatait Szűcs Lajos ismertette, és azt négy pontban foglalta össze: Dolgozz, tanulj, harcolj, nevelj! Ifjúságunk megértéssel és lelkesedéssel fogadta a feladatokat. A mindvégig lelkes ifjútábor örömünneplése a tetőfokára emelkedett, amikor sorai közé érkezett népünk nagy tanítója, az ifjúság legnagyobb barátja, Rákosi elvtárs. "Kedves ifjú barátaim! Kedves elvtársak! Az egész magyar demokrácia, s nem utolsósorban pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja örömmel és lelkesedéssel üdvözli a Dolgozó Ifjúság Szövetségének egységes szervezetét. Ennek a szervezetnek a létrejötte a mi országunkban új, fiatal, lendületes hadoszloppal erősíti a szocializmust építők nagy táborát, azt a 800 milliós békefrontot, melynek élén felszabadítónk, a hatalmas Szovjetunió s mindannyiunk szeretett vezére, az ifjúság nagy barátja és nevelője, a bölcs Sztálin áll." A kétnapos kongresszust a Parlament előtt lelkes békenagygyűlés fejezi be. Mintegy százezer főnyi ifjú vonult a Kossuth Lajos térre. Vállalták, hogy a párt irányításával megvalósítják az új ifjúsági szövetség feladatait. Ifjúságunk kart karba öltve, szoros egységben a párttal, szilárdan helytáll a béketábor frontján, védi szeretett hazánkat, az épülő szocialista Magyarországot.
Kivonatos leírás: Repülővel érkeznek a komszomol küldöttek. Integető úttörők. Szűcs Lajos kezet ráz a vendégekkel. A küldöttek. Réti László kiállításmegnyitót tart. Képek a Korvin-csoport tagjairól, korabeli szövegek, rajzok. Gerő, Andics, Kádár és Kovács István képei. Ságvári Endre és a többiek képei. Operaház - feldíszített színpad. Szűcs Lajos beszédet mond. Mellette Dobi, Farkas Mihály. Tapsoló közönség. Bert Williams beszédet mond. Fjodorova beszédet mond. Zászló középen Lenin és Sztálin képével. A MÉMOSZ székház épülete - kultúrtermében a tanácskozás résztvevői. Szűcs Lajos beszédet mond. Rákosi érkezik, ünneplő tömeg. Rákosi beszédet mond. Tapsoló hallgatóság, Rákosi is tapsol. Sztálin, Rákosi! - kiabálják. Naggyűlés a Kossuth téren. Rónai Sándor, Marosán tapsolnak. Ünneplő tömeg. Kádár János, Farkas Mihály tapsol.
Kapcsolódó témák: -
Szakmai címkék: -
Kapcsolódó helyek: -
Személyek: -
Nyelv:magyar
Kiadó:
Azonosító:mvh-50-25-04

Címkék

-

Hozzászólások

Ehhez a filmhírhez még nem érkezett hozzászólás.
Új hozzászólás (1000/0 karakter)
Ha a filmhírrel kapcsolatban szeretné közzétenni véleményét, kérjük,
regisztráljon, vagy lépjen be az oldalra.