1943. április
Magyar Világhíradó1000.
Az elmúlt húsz év eseményeit összefoglaló jubileumi szám az 1000. kiadás tiszteletére. 21531 megtekintés, 0 hozzászólás, 25 megosztás
Több filmhír ebből a híradóból:
1

Adatlap

Inzertszöveg:
Elhangzó szöveg: [Páger Antal:] "Az ezredik magyar filmhíradó pereg. Ezredszer fogja el a lencse a magyarság és a nagyvilág történelmi pillanatait. Ezer évig szavakban éltek a magyarság tettei, húsz év óta mozgóképekben is megmaradnak. Hitelesebb és pontosabb lett az igazság e képes krónika által: hitelesen és hűségesen bizonyítja a magyar életet, vitézséget, munkát, jókedvet a késő unokáknak. Ez a képes krónika elmondja nekik, hogyan emelt föl minket e mélyből az igazság.? Ezer hét óta dolgozik a magyar filmhíradó munkatársa, ezer héten át követte lencséjével a magyarságot a porból és gyászból fel a fénybe, a magasságba, a Kárpátokig. Eltörölhetetlen képes dokumentumokban él a munkájuk, éberségük s aszkéta lelkesedésük. Ott állnak a nemzet napszámosai közt, akik visszaadták a magyarságnak a reményt és büszkeséget. Gondoljunk rájuk emelt fővel, szeretettel. Komárom hídján Jókai bölcsője előtt állt a trianoni tilalomfa, amikor a filmhíradó először fényképezte a csonka hazát. De a csonka országban helyén maradt a katonaszív, s fölragyogott a vitézi eszme. A karddal szerzett ország fiai a kardra bízták a föltámadást. Romok felett fénylik s vitézeket avat Horthy Miklós kardja, mert vitéz lélek kell a romok elhordásához. Leventék s leventelányok sereglenek a vitézek nyomába. A kipróbált, viharvert hősök mögé sorakoznak a magyar jövő hősei. Pattogzik már a tövis a trianoni töviskoronáról. Csernoch János, a szépen mosolygó, ősz egyházfejedelem híradónk első évében mutatta be aranymiséjét. Négy évvel később követi őt a prímási székben Serédi Jusztinián bíboros, a római Kúria nagy egyházjogásza. Pusztít az elem, épít a magyar. Trianon köröskörül kettévágta a magyar vízmedencét is, és az új országhatár mögül orvul tör az árvíz Vésztőre. De az elsodort falu helyén nemsokára kiemelkedik az árból Horthy Miklósfalva. Él a magyar alkotmány. Kormányzó urunk 1927-ben ünnepélyesen megnyitja a kétkamarás országgyűlést. Eltűnik a margitszigeti lóvasút. Tovább halványul a régi békevilág, zord idők elfújják a régi kedves pasztellszíneket. De ugyanakkor áttör a romokon a magyar külkereskedelem. Felépül az új vámmentes kikötő Csepelen. Vitéz nagybányai Horthy Miklós bevonulásának tízéves fordulóján a nemzet tomboló lelkesedéssel ünnepli a haza atyját, a világhírű katonát és országló bölcs magyart. Szegeden elkészült a fogadalmi templom. Új tudományos fellegvér, új szellemi metropolisz születik a trianoni határon, de a magyar Alföld szívében. Zeppelin, a német géniusz egyik legnagyobb büszkesége 1931-ben látogat hozzánk. TKehrling Béla küzd ezekben a csöndesebb években a nemzetközi teniszpályákon a magyar sport becsületéért. Áldozat nélkül nincs új élet. A nemes példának sokszor hősi halál az ára. Óceánrepülőink, akik két világrész csillagai közé írták a magyar igazság jelszavát, 1932-ben pusztultak el tragikus pilótahalállal. Ettől az évtől kezdve Gömbös Gyula az új magyar miniszterelnök. Új lendülettel, sugárzó bizalommal és tetterővel vezeti a magyar politikát. Hindenburg tábornok, Németország legendás hőse, mély nemzeti sebek orvosa ünnepli 85. születésnapját ocsúdó ébredő népe körében. Kemál Atatürk, egy sokszor megpróbált rokon nemzet atyja átvezeti népét a parlamentáris életformába. Mint nálunk, Széchenyi korában, náluk is megifjult honi szívek dobognak a nyugati köntösben. A történelmi kép magyar operatőr munkája. Hitler Adolf 1933 elején veszi át történelemformáló akarattal és megigéző erővel a német birodalmi kancellárságot. Németország világtörténelmi fordulóhoz ér. Apponyi Albert grófot, az európai államférfiak nesztorát, a magyar igazság ?mindenesét? gyászolja ebben az évben az ország. Cserkész-világjamboree csattog Gödöllőn. Vidul és barátkozik és csencsel az ifjúság a nagy vihar előtt. Az első Duna-tengerjáró hajóval már a világkereskedelem fő országútjáig tör előre a magyar életerő. Dolgozik az ipar. Dél-Amerikától Indiáig behálózza a piacokat, vásárokat, ellátja a fehér és színes embert, munkát, hajlékot, új életkedvet ad a magyar népfölöslegnek. Az új lakihegyi nagyadó világgá szórja, s visszahozza az űrön át a tengerentúlra szórt magyar szíveket. Dolgozik a gazda, nemesíti a földet s a jószágot, gyümölcskertté varázsolja a sztyeppét, rizstermő Lombardiává a pusztát. Magával keményen bánik, a szeretet a földnek jár s az állatainak. Talpra áll a magyar lótenyésztés s a tenyésztés nyomán a lovassport, amely két világrészben, nemzetközi mérkőzéseken védi és terjeszti a lovas nemzet hírét. Dolgozik a művész: iskolát, uszodát, repülőteret tervez az építész, honalapító hősöket farag a szobrász, templomfalakat díszít a festő, dolgozik a rendező, a ruhatervező, a díszletező s az operatőr. Parkos domboldal zöldell a Tabán helyén, tovább halványul a régi békevilág. Megint eltűnik egy ősi, pest-budai színfolt. A Saar-vidék egy emberként visszatér Németországhoz. 1934-ben vagyunk, a második világháború előjátéka folyik. Egy év múlva Itália meghívására a stressai találkozón a nagyhatalmak már a béke megmentésén tanácskoznak. Az olimpiászon azonban még bajnoki mérkőzéssé nemesednek a szenvedélyek. A párizsi, amsterdami és a Los Angeles-i magyar győzelmek után Berlinben 11 világbajnoksággal kiküzdjük a harmadik helyet. Csak Németország és Amerika áll előttünk s mindjárt mögöttünk az ötödik helyen megint egy kis nemzet, a finn testvérnép következik. Ebben az évben látogat kormányzó urunk Olaszországba. Nagy Lajos óta ő az első magyar államfő, aki római földre lép. III. Viktor Emánuel, Olasz király és császár a következő évben viszonozza a látogatást. 1937-ben fölavatják a budapesti Horthy Miklós-hidat, amelynek budai hídfője a magyar tenger hőseit hirdeti. Szentgyörgyi Albert megszerzi hazájának az első Nobel-díjat. 1938 tavaszán Ausztria beolvad a Német Birodalomba. Ez év nyarán Budapest kövein és templomaiban az Oltáriszentség előtt hódol a katolikus világ. A római szentszéket Pacelli bíboros, a mai XII. Pius pápa képviseli, aki rádión is szól a magyarsághoz: [Pacelli bíboros, XIII. Pius pápa:] ?Kedves magyar testvéreim! Éljen Mária országa!? Szólnak a harangok, de szólít a történelem is. A nemzet hallja és érti a szavát: fegyveres ország gyarapításra készül a viharfelhők alatt, és már gondol a veszélyre is, amely a felhőkből fenyegeti a polgárokat. Kormányzó urunk Németországba látogat. Az Északi-tenger és az Atlanti-óceán hősei tisztelegnek az Adria hőse előtt, s a Kielben és Berlinben lengő magyar zászlók alatt új, fényesebb lapra fordít a történelem. A cseh kérdéssel utolsó fordulóba jut a világválság. Runciman lord prágai útja után Berchtesgadenben, majd Godesbergben próbálják megoldani Európa legsúlyosabb nemzetközi kérdését. Feszülnek, recsegnek-ropognak az északi határsorompók, testvérszívek szorítják kétfelől. A müncheni egyezmény után a német csapatok bevonulnak a Szudétaföldre. Komáromban megkezdődnek a tárgyalások a magyar és cseh kormány között Balassa Bálint, Rákóczi és Madách szülőföldjéért. A bécsi döntés vágja ketté a vitát. Megtörik a gonosz varázslat, a magyar honvéd átlépi a trianoni határt, országgyarapító kormányzónk belovagol Jókai városába, szétfoszlik előle a tilalomfa a híd közepén. Kassán a legnagyobb magyar szabadsághős sírja körül élteti őt a magyar nép. 1939 eleje óta tudós Teleki Pál gróf a miniszterelnök. Márciusban lép a magyar honvéd az ezeréves kárpáti határra a végképp felbomlott Csehszlovákiában. Vereckénél ér vissza leghamarább a gondviselés adta, ősi mellvédig, amely kelet népét megóvta a keletről lezúduló viharoktól. Kárpátalja népét Kozma Miklós kormányzói biztos téríti vissza a magyar közösségbe. Szeptemberben a lengyel mezőkön opálos, felhőtlen őszi ég alatt megkezdődik a második világháború. Lehull a hó, s a hóra lecsordul a finn testvérnép vére. Legendás hősiességgel, új Leonidasként védik hazájukat a szovjetorosz támadás ellen. Felszabadult minden elem: a világégésben árvíz pusztítja hazánkat. A németek átkelnek Norvégiába. Csattog a vihar, száguld a háború. Hollandia és Belgium leverése után a szövetséges csapatok elvesztik az óriási dünkerque-i csatát. Az angolok elhagyják az európai szárazföldet. Elesik Párizs. Összeomlik a III. Köztársaság. A compiégne-i erdőben megkötik a német-francia fegyverszünetet. De Magyarország fölött gyönyörű ősz ragyog. Vissaztér Észak-Erdély, a Székelyföld, a Keleti Bástya. Uzsoktól Ojtozig miénk a Kárpátok körfala. Megint miénk Szent László sírhelye és Mátyás szülővárosa. [Horthy Miklós:] "Huszonkét évi keserves megpróbáltatás után valóra vált, amiben bízni nem szűntem meg soha, egy percre sem." [tömeg:] "Éljen!" [Páger Antal:] "Ugyanekkor balkáni rokonaink, a bolgárok bevonulnak Dél-Dobrudzsába. Magyar operatőr fényképezi ezt a szép pillanatot. A vihar közben északról délre fordul, s végigsöpör Afrikán. Föllángol a sivatagi háború. Utak és országutak épülnek az Alföld és Erdély közt. Két országrész ölelkezik a munkában a II. világháború közepén. Páratlan erőfeszítéssel, gyors ütemben készül a dédai vasútvonal. 1941-ben Jugoszlávia hirtelen a Tengelyhatalmak ellen fordul. Nemsokára Belgrád romokban hever, s a harmadik Kisantant-szövetséges is felbomlik. Honvédeink bevonulnak a Bácskába és a Muraközbe, Zrínyi földjére. Szovjet repülők megtámadják Kassát. Magyarország belép a Tengelyhatalmak keresztes háborújába. A magyar honvéd is fölvonul Szovjet-Oroszország ellen. Ott kűzd, ahol apái vitézkedtek és nomád ősapái éltek. Így lesznek az ifjú leventékből kipróbált vitézek. Kormányzóhelyettes urunk is kimegy a harctérre. Ott éri őt a hősi repülőhalál. Ott törik le karcsú száráról a nemzeti remény és szeretet daliás virága. Vértanúk népe vagyunk. Az ő vérük váltja meg szakadatlanul a magyar népet a történelem viharaiban. Mélységes gyászból, porból és romokból emelkedtünk fel húsz év alatt, rengeteg munkával fizettük meg a visszaszerzett becsületet és öntudatot. Rengeteget áldoztunk érte. Ma ismét kezünkben a kard, s helyén a férfiszív. Harcolunk, őrködünk, védjük magunkat. Élni akarunk! Élni fogunk!"
Kivonatos leírás:
Kapcsolódó helyek: Magyarország, Csepel
Nyelv:magyar
Kiadó:
Azonosító:mvh-1000-01

Hozzászólások

Ehhez a filmhírhez még nem érkezett hozzászólás.
Új hozzászólás (1000/0 karakter)
Ha a filmhírrel kapcsolatban szeretné közzétenni véleményét, kérjük,
regisztráljon, vagy lépjen be az oldalra.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem